Gode tips for å bli bedre i norsk!

Gode tips for å bli bedre i norsk!

Selv om de fleste nordmenn snakker flytende engelsk, vil det å lære norsk være til god hjelp når du bosetter deg her i et helt nytt land.


Oppdatert 13.12.23