Personvernerklæring

Personvern er viktig for både våre kunder og oss i Mycall. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Vi har utarbeidet denne Personvernerklæringen for å:

  • Vise hvordan Mycall respekterer og beskytter ditt privatliv.
  • Forklare hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine.
  • Fortelle deg hvilke rettigheter du har.

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider. Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på andre selskapers nettsteder eller tjenester, selv om du besøker disse gjennom vårt mobilnett eller andre tjenester.

Korrigering av personopplysninger

Du har rett til å få korrigert personopplysninger som er feil eller unøyaktige. Dette sikrer blant annet at vi har oppdatert informasjon om deg som kunde, slik at vi ikke tar avgjørelser på feil grunnlag eller sender faktura og annen informasjon til feil adresse.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Dette betyr at du skal få vite om vi samler inn og bruker opplysninger om deg, og du har også rett til å få utlevert kopi av opplysningene vi har lagret om deg (med enkelte få unntak).

Terminologi

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Hvordan bruker vi vi dine personopplysninger?

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

Hvordan få kjenskap til endringer i personvernerklæringen?

Hvordan kontakte oss?