Dine personvernrettigheter

På denne siden kan du endre innstillinger og komme med forespørsler knyttet til dine personvernrettigheter.

Du finner mer informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger i vår personvernerklæring.


Korrigering av opplysninger

Det er viktig at vi har korrekte og oppdaterte opplysninger om deg, og du har rett til å be om at opplysninger rettes opp dersom de er feil.

Ønsker du å korrigere andre opplysninger vi har om deg må du ta kontakt med kundeservice. Husk å oppgi hvorfor opplysningene er feil og hva de skal endres til.


Insight in personal data

The law about personal data gives you the right to request insight in your personal data.

Er du nysgjerrig på hvilke andre opplysninger vi har lagret om deg? Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger.


Dataportabilitet

Du kan be om at vi overfører visse personopplysninger til en tredjepart.


Reservasjon mot bruk av personopplysninger

Du kan reservere deg mot bruk av opplysninger om deg for visse behandlingsformål.


Sletting av personopplysninger

Du kan be om sletting av personopplysninger.


Klagerett

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, eller utøve andre rettigheter etter personvernregelverket som retten til begrenset behandling, kan du ta kontakt med vårt personvernombud eller ved å bruke vår varslingsportal som driftes eksternt for at du skal kunne varsle helt konfidensielt om kritikkverdige forhold.

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, eller utøve andre rettigheter etter personvernregelverket som retten til begrenset behandling, kan du ta kontakt med vårt personvernombud eller ved å bruke vår varslingsportal som driftes eksternt for at du skal kunne varsle helt konfidensielt om kritikkverdige forhold.