Be om uttrekk av data (dataportabilitet)

Sende en forespørsel om uttrekk av data

Personvernreglene gir deg rett til å overføre personopplysninger vi har lagret om deg til en tredjepart.

Vi henter ut opplysningene i et format som gjør det enkelt for tredjeparten å importere opplysningene til sine datasystemer. Du vil få tilsendt en lenke for nedlasting som vil inneholde:

  • Kundeopplysninger (navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse)
  • Abonnementsopplysninger (abonnementstype, faktura, bestillinger og betalinger)
  • Trafikkdata (informasjon om bruken av et mobilabonnement, f.eks. avsender og mottaker av meldinger og samtaler, start- og sluttidspunkt m.m.)

Det kan ta inntil 30 dager før du mottar lenken med opplysningene.

Kundeopplysninger (navn, fødsels- og personnummer, adresse, mobilnummer og e-post) Informasjon om abonnement (f.eks. abonnementstype, faktura, bestillinger og betalinger) Trafikkinformasjon (om bruken av et mobilabonnement, f.eks. avsender og mottaker av meldinger og samtaler, start- og sluttidspunkt og oppkoblinger til mobilnettets basestasjoner)