Innstillinger for MMS og mobildata

For Android mobiltelefoner

Mobildata-innstillinger

 1. Gå inn på Innstillinger → Trådløst & Nettverk → Mobile nettverk.
  Merk at denne veiledningen kan variere noe for finne frem til mobilnettverk.
 2. Sett en hake ved Dataroaming / Datatrafikk / Mobildata for å gi telefonen tillatelse til å bruke mobildata.
  Velg OK dersom du får en advarsel når du aktiverer dataroaming / datatrafikk / mobildata.
 3. Velg "Navn på aksesspunkt" trykk Meny og velg Gjenopprett til standard.
 4. Trykk igjen Meny → Nytt APN og fyll inn følgende info:
  Navn: Mycall Internet
  APN-navn: internet
  Mellomtjener:
  Port:
  Brukernavn:
  Passord:
  Tjener:
  MMSC:
  MCC: 242
  MNC: 05
  Godkjenning:
  APN Type: default,supl
 5. Trykk Meny → Lagre. I APN-oversikten skal du nå ha fått et nytt tilgangspunkt som heter "Mycall Internet".

MMS-innstillinger

 1. Trykk igjen Meny → Nytt APN og fyll inn følgende info:
  Navn: Mycall MMS
  APN-navn: mms
  Mellomtjener:
  Port:
  Brukernavn:
  Passord:
  Tjener:
  MMSC: http://mms.nwn.no
  MMS Mellomtjener: 188.149.250.10
  MMS port: 80
  MCC: 242
  MNC: 05
  Godkjenning: PAP
  Type APN: mms
 2. Trykk Meny → Lagre. I APN-oversikten skal du nå ha fått enda et tilgangspunkt som heter "Mycall MMS".
 3. Trykk Hjem → Meldinger → Meny → Innstillinger
 4. Under Innstillinger for multimediemeldinger (MMS) sett en hake i feltene Autohent og Roaming autohent.
 5. Start telefonen på nytt for at innstillingene skal tre i kraft.
 6. Ferdig! Telefonen din er nå klar for å bruke mobildata og å sende MMS.

Du kan også laste ned automatisk oppsett på nettet