SIM, PIN og PUK

PIN og PUK

Har du mistet eller glemt PIN eller PUK-koden? Logg inn på Min side, eller ta kontakt med kundeservice.

ENDRE PIN-KODEN

Måten du endrer PIN-kode på avhenger av hva slags mobiltelefon du bruker. Sjekk brukerveiledningen til din mobil. Du bør endre PIN-koden når du tar SIM-kortet i bruk første gang.

TASTET FEIL PIN-KODE

Dersom du taster PIN-koden feil 3 ganger, må du taste PUK-koden for å få åpnet telefonen. PUK-koden finner du på Min side. Etter at du har tastet PUK-koden vil du bli bedt om å taste ny PIN-kode 2 ganger.

FEIL PUK-KODE FEM GANGER

Hvis PUK-koden er blokkert etter å ha tastet feil PUK-kode fem ganger trenger du nytt SIM-kort.

Bestill nytt SIM-kort på Min Side

FEILMELDING ETTER Å HA TASTET INN PIN

Mobilen kan være låst til ditt forrige mobilselskap. Kontakt dem for å få den åpnet.