Mobil og dekning


Jeg kan ikke sende SMS

  • Sjekk at du har saldo/innhold i pakken.
                Hvis du har lav saldo kan du skru av mobildata.
  • Skru av og på mobiltelefonen
  • Gå inn på SMS-innstillinger på telefonen. Kontroller at nummeret til meldingssentralen (SMSC) er +4747919000
  • Ta ut SIM-kortet og sett det i en annen telefon. Da vil du kunne finne ut om problemet ligger i telefonen din eller på SIM-kortet

Kan jeg sende SMS/MMS til alle land?

Du kan sende SMS/MMS til de fleste utenlandske operatører. Kontakt oss dersom du har spørsmål angående en spesifikk operatør eller land.